Website đang trong quá trình xây dựng.....

[giaban]Giá: Liên hệ [/giaban] 
[ma]Lục giác 1,4m liền chân[/ma]
[tomtat]
 Chậu lục giác 1,4m liền chân
Giá bán: Liên hệ  
 Kích thước: Đường kính 1,4m.  Sáu mặt của khuôn được thiết kế họa tiết nổi bật giúp tăng sự thẩm mỹ cho chậu khi nhìn từ mọi góc độ.[/tomtat] 
[kythuat]Đường kính miệng chậu 1,4m, cao 70cm[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]


 [/hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ [/giaban] 
[ma]Lục giác 1,8m liền chân[/ma]
[tomtat]
 Chậu lục giác 1,8m liền chân
Giá bán:Liên Hệ  
 Kích thước: Đường kính 1,8m.  Sáu mặt của khuôn được thiết kế họa tiết nổi bật giúp tăng sự thẩm mỹ cho chậu khi nhìn từ mọi góc độ.[/tomtat] 
[kythuat]Đường kính miệng chậu 1,8m, cao 70cm[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]

 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 1,100,000 [/giaban] 
[ma]Khuôn chậu Mini 30 x 30 x 7cm[/ma]
[tomtat]
 Khuôn Mini 30 x 30cm
Giá bán:1.100.000đ   
 Kích thước: 30cm x 30cm[/tomtat] 
[kythuat]Đường kính miệng chậu  30cm x 30. [/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn bao gồm cả khuôn dưới đáy
 [/mota] 
[hinhanh][/hinhanh]

[giaban]Giá: 1,100,000 [/giaban] 
[ma]Khuôn chậu Mini 30 x 20[/ma]
[tomtat]
 Khuôn Mini 30 x 20
Giá bán:1.100.000đ   
 Kích thước: 30cm x 20[/tomtat] 
[kythuat]Đường kính miệng chậu  30cm x 20. [/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn bao gồm cả khuôn dưới đáy
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 1,000,000 [/giaban] 
[ma]Khuôn chậu Mini 32 x 22 x 5cm[/ma]
[tomtat]
 Khuôn Mini 32 x 22 x 5cm
Giá bán:1.000.000đ   
 Kích thước: 32cm x 22x 5cm[/tomtat] 
[kythuat]Đường kính miệng chậu  32cm x 22. Cao chậu 5cm[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn bao gồm cả khuôn dưới đáy
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 1,100,000 [/giaban] 
[ma]Khuôn chậu Mini 32 x 22 x 7cm[/ma]
[tomtat]
 Khuôn Mini 32 x 22 x 7cm
Giá bán:1.100.000đ   
 Kích thước: 32cm x 22x 7cm[/tomtat] 
[kythuat]Đường kính miệng chậu  32cm x 22. Cao chậu 7cm[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn bao gồm cả khuôn dưới đáy
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 3,100,000 [/giaban] 
[ma]Lục giác 1m không lấy chân[/ma]
[tomtat]
 Chậu lục giác 75cm
Giá bán:31.00.000đ   
 Kích thước: Đường kính 1m.  Sáu mặt của khuôn được thiết kế họa tiết nổi bật giúp tăng sự thẩm mỹ cho chậu khi nhìn từ mọi góc độ.[/tomtat] 
[kythuat]Đường kính miệng chậu 1m, cao chậu 47 cm[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. 
 [/mota] 
[hinhanh]

 [/hinhanh]

Chậu Lục Giác Chân quỳ
Chậu Lục Giác Liền chân
Chậu Chữ Nhật
Chậu Ô Van - Bầu dục
Chậu Mini
Chậu Khác