Điện thoại đặt hàng: 0975.338.414

[giaban]Giá: 7.500.000 [/giaban] 
[ma]Lục giác gấm 1.5m[/ma]
[tomtat]
Lục giác gấm 1.5cm
Giá bán:7.5tr 
 Kích thước: Rộng miệng 1.5 m.[/tomtat] 
[kythuat]6 mặt  thiết kế hoa văn phong cảnh nổi bật[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 6.500.000 [/giaban] 
[ma]Lục giác gấm 1.2 m[/ma]
[tomtat]
Lục giác gấm 1.2 m
Giá bán:Liên hệ 
 Kích thước: Rộng miệng 1.2 m.[/tomtat] 
[kythuat]6 mặt  thiết kế hoa văn phong cảnh nổi bật[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 6.000.000 [/giaban] 
[ma]Lục giác gấm 1.1m[/ma]
[tomtat]
Lục giác gấm 1.1m
Giá bán:6000.000đ
 Kích thước: Rộng miệng 1.1cm.[/tomtat] 
[kythuat]6 mặt  thiết kế hoa văn phong cảnh nổi bật[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 4.500.000 [/giaban] 
[ma]Lục giác gấm 1m[/ma]
[tomtat]
Lục giác gấm 1m
Giá bán:4.500.000đ
 Kích thước: Rộng miệng 1m.[/tomtat] 
[kythuat]6 mặt  thiết kế hoa văn phong cảnh nổi bật[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 4.000.000 [/giaban] 
[ma]Lục giác gấm 85cm[/ma]
[tomtat]
Lục giác gấm 85cm
Giá bán:4000.000đ
 Kích thước: Rộng miệng 85cm.[/tomtat] 
[kythuat]6 mặt  thiết kế hoa văn phong cảnh nổi bật[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 4.300.000 [/giaban] 
[ma]Lục giác gấm 90cm[/ma]
[tomtat]
Lục giác gấm 90cm
Giá bán:Liên hệ 
 Kích thước: Rộng miệng 90cm.[/tomtat] 
[kythuat]6 mặt  thiết kế hoa văn phong cảnh nổi bật[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

[giaban]Giá: 3.500.000 [/giaban] 
[ma]Lục giác gấm78cm[/ma]
[tomtat]
Lục giác gấm 78cm
Giá bán:Liên hệ 
 Kích thước: Rộng miệng 78cm.[/tomtat] 
[kythuat]6 mặt  thiết kế hoa văn phong cảnh nổi bật[/kythuat] 

[mota] Chất liệu khuôn: Composite kết hợp với thanh sắt chịu lực giúp cho khuôn không bị biến dạng, cong vênh... do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài. Khuôn được chia thành 6 mảnh ghép lại.
 [/mota] 
[hinhanh]
 [/hinhanh]

Lục giác gấm
Lục giác chân quỳ
Lục giác liền chân
Khay chữ nhật
Ô van, bầu dục
Khuôn chậu ly
Mẫu khác
VỀ ĐẦU TRANG