Điện thoại đặt hàng: 0975.338.414

            Đáy khuôn chậu giúp người thợ làm chậu dễ hơn,  sản phẩm làm ra không phải gắn chân chậu như các mẫu khuôn cũ trước đây. 


KHUÔN ĐÁY CHẬU LỤC GIÁCChúc các bạn thành công!

VỀ ĐẦU TRANG