Điện thoại đặt hàng: 0975.338.414

[giaban].... [/giaban] 
[ma].......[/ma]
[tomtat]
 Khuôn đôn 70cm
Giá bán:.000đ   
 Kích thước: .........[/tomtat] 
[kythuat]..........[/kythuat] 

[mota] .......... [/mota] 
[hinhanh]

VỀ ĐẦU TRANG